L’Associació de propietaris va participar el passat dimarts, 6 de Juliol,  una taula rodona sectorial al voltant del representant dels afectats i empreses comercialitzadores del llentiscle a Catalunya, convocats per les entitats MPS-ACB Driven by Sustanibility i la Plataforma Defensem el Llentiscle, nascuda al municipi Font-rubí i que compte amb el suport de més de 500 persones i entitats de tot el territori català.

Per part de les entitats afectades, van ser representades diverses associacions de propietaris forestals, grups ecologistes i entitats divulgatives de la natura catalana com Flora Catalana o Arba Litoral.

D’altra banda, hi va assistir un grup nombrós d’empreses comercialitzadores (fins a 10) amb base al polígon de Vilassar de Mar, que representen la gran majoria de les empreses que extreuen i comercialitzen el producte a Catalunya.

També hi assistiren, de forma telemàtica, representants de les empreses holandeses que adquireixen el producte des del mercat central europeu.

Es constatà que hi havia una gran demanda del producte i que el llentiscle es recol·lecta bàsicament en les àrees menys regulades de la ribera mediterrània, Tunísia, Albània, etc…

Tanmateix, hi ha una creixent conscienciació de la necessitat de fer negocis amb productes sostenibles i socialment justos. També es constatà que tot i ser un problema llargament conegut i que ha significat més   d’un miler de denúncies en els últims 20 anys, encara no hi ha una normativa específica ni regles que marquin el camí des del punt de vista de la planta i la seva recol·lecció de forma el més sostenible possible i amb menys impacte en el bosc i en la biodiversitat o en la pròpia regeneració de la planta.

Les Associacions de Propietaris Forestals, van expressar el seu descontentament i argumentacions, que van des del dret a la gestió de les seves propietats, fins a la situació irregular de la majoria dels collidors del ram, passant pel risc d’incendis o de brutícia i residus que es generen.

Tot i defensar la gestió d’algunes de les empreses recol·lectores o comercialitzadores, reconeixen que una gran part de la tala es fa de forma irregular, però que no tenen mecanismes ni eines per fer-ho millor. Hi manca un mecanisme de connexió entre propietaris que vulguin fer extracció controlada, amb les empreses extractores. Per això s’acorda crear un contracte marc, i fer-ne difusió de forma que s’arribi a acords  d’explotació regulats.

D’altra banda, tot i estar convidat a participar-hi, no hi ha assistit el Departament corresponent de la Generalitat amb l’argument que estan acabant d’enllestir una proposta de regulació de l’explotació del llentiscle. Els presents a la taula van demanar conèixer el contingut de la proposta i en qualsevol cas ser consultats com actors evidents. Per això, s’acordà contactar amb diverses institucions com el Centre de Propietat Forestal i la Institució d’Estudis d’Història Natural.

Per últim, des del clúster d’empreses holandeses importadores, s’informà que hi ha en desenvolupament un projecte anomenat FSI creat per la Universitat de Coventry respecte a les regles d’explotació sostenible dels complements ‘verds’ del món de la flor ornamental, i que regularà en el futur el comerç internacional al respecte.