Durant els mesos de maig i juny estem treballant a la finca Masia Sant Joan de Pontons. Estem realitzant una aclarida de millora i una aclarida de plançoneda en un total de 23,21 ha.

La circulació al trànsit de vehicles a la via asfaltada entre Masia Sant Joan i Masia Sapera es pot veure afectada, per la tallada d’arbres i per la circulació de maquinària.