Serveis i avantatges

Serveis i avantatges

Assessorament tècnic

L’Associació, gràcies al conveni de col·laboració signat amb els ajuntaments, la Mancomunitat Penedès-Garraf i la Diputació de Barcelona per a l’aplicació d’aquest, disposa dels següents mitjans:

Un enginyer forestal de la Diputació de Barcelona

que fa assessorament en tots els aspectes tècnics i s’encarrega de la direcció d’obra de les actuacions que es duen a terme dins el marc del conveni de col·laboració

Un capatàs forestal de la Diputació de Barcelona

que dóna suport en el seguiment de les feines

l

Un tècnic forestal de la Mancomunitat Penedès-Garraf

que fa assessorament en els aspectes que queden fora del conveni de col·laboració

Es disposa dels mitjans i experiència de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona i la col·laboració dels ajuntaments.

L’assessorament tècnic ha de permetre donar una primera orientació i orientar als socis, en els seus dubtes i problemàtiques

Per qualsevol qüestió us podeu posar en contacte directament amb el tècnic de l’Associació.

Transferència d’informació del sector forestal

Un dels principals objectius de l’Associació és divulgar i informar als propietaris forestals i a la societat en general sobre els beneficis d’una gestió forestal respectuosa amb el medi ambient, i que per tant, hi hagi un intercanvi de les notícies que afecten el sector forestal en general i a l’àmbit de l’Associació en particular.

Per això, des de l’Associació es donarà informació de:

h

Notícies d’interès com jornades, cursos, convocatòries de subvencions

w

Contacte personal entre els membres de l’associació i els seus tècnics

p

Qualsevol informació que pugui ser rellevant i d'interès per als socis

AVANTATGES

Suport tècnic i econòmic

L’Associació té un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, els ajuntaments del seu àmbit d’actuació i la Mancomunitat Penedès-Garraf. A través d’aquest conveni, des de la Diputació de Barcelona tenim suport d’un/a tècnic/a forestal, que dirigeix les actuacions que executa l’Associació, i aplica amb rigor les necessitats silvícoles més adequades per cada bosc, a més, de cobrir la totalitat del cost d’execució en cas d’actuacions deficitàries, a través del finançament atorgat amb els programes anuals.

Finançament

En cas de treballs de millora, on els costos dels treballs superen els ingressos per la venda de la fusta, l’Associació cobreix el dèficit generat amb el pressupost del Programa anual vigent. Per tant, al propietari no li suposa cap cost fer les actuacions.

Agilitació de permisos i tràmits administratius

És l’Associació qui es fa càrrec de la tramitació de permisos d’aprofitament forestal i altres tràmits administratius relacionats amb les feines que es desenvolupen.

Treball amb empreses professionals

L’Associació s’encarrega de contractar les empreses forestals que faran les actuacions amb total transparència i sempre complint amb la normativa vigent. Amb el suport tècnic, assegurem que les empreses realitzin les actuacions amb les millors garanties i de la forma més adequada.

Optimització de la logística de l’explotació forestal

La gestió associada permet optimitzar els treballs forestals, utilitzant i compartint la maquinària i el personal més adequat a cada moment i a cada bosc.

Garantia de venda dels productes forestals en les millors condicions

Gràcies a la venda conjunta de lots grans de fusta i llenya, que garanteixen un subministrament constant a les empreses compradores, el propietari associat es beneficia de les economies d’escala generades.

Defensa dels interessos de la propietat

L’associació dóna veu a tots els seus socis i defensa els seus interessos davant altres entitats, administracions o particulars.

Intercanvi d’informació

L’Associació informa al seus socis sobre les diferents qüestions que puguin sorgir i que afecten al sector forestal: tràmits, subvencions, nova legislació…

Vols més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres

Vols més informació?

Posa't en contacte amb nosaltres