Durant l’any 2019 l’Associació de propietaris forestals va executar 135,85 ha amb una inversió de 178.265,64€, dels quals 169.132,82€ provenien del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Amb aquestes actuacions es van fer aclarides de plançoneda a les finques Masia Sapera/Mas Ravell, Ravell i Mas Fonoll de Pontons, a Mas den Coll i Roca Vidal de Sant Martí Sarroca, Els Navegants 2, Torreta i Turró de Torrelles de Foix i en una aclarida de millora en zona d’interfície urbano-forestal a la finca Socarra de Mediona.

A més es va fer una inversió de 2.788,22€ en despeses generals, que inclouen despeses de gestoria i despeses del vehicle de l’Associació.