El passat dilluns 27 de setembre l’Associació de Propietaris Forestals va iniciar les actuacions a la finca Santa Margarida del municipi de Mediona. Aquesta actuació es troba enmarcada dins del Programa Anual d’actuacions per al 2021, mitjançant el conveni de col·laboració que té l’entitat amb la Diputació de Barcelona.

Amb aquesta actuació es pretén reduir el combustible d’escala de la finca, trencant la continuïtat tant vertical com horitzontal que hi ha present mitjançant una aclarida de millora, la tallada el producte no comercial, l’estassada del sotabosc i la poda dels arbres restants, amb un objectiu principalment de prevenció d’incendis.

L’actuació estarà finançada al 100% per la Diputació de Barcelona.