El proper divendres 10 de juny a les 17:00 durem a terme l’Assemblea general de socis, amb el següent ordre del dia:

LLOC: Sala Polivalent de Castellví de la Marca (Maset dels Cosins)

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea General
 2. PTGMFc
 3. Ajuts per a la prevenció d’incendis (CPF)
 4. Assegurances forestals
 5. Presentació de l’Estat de comptes 2021 de l’Associació “Serralada Prelitoral del Penedès”. Aprovació, si s’escau
 6. Resum de les inversions realitzades l’any 2021
 7. Presentació i aprovació del Programa Anual del 2022
 8. Modificació dels Estatus i aprovació, si s’escau
 9. Informació sobre el número de socis i la superfície associada
 10. Actuacions de l’Associació sobre el Decret del llentiscle
 11. Torn de precs i preguntes