El passat 5 de juny vam publicar l’anunci de contactació de treballs forestals per a l’any 2020 i el dia 1 de juliol vam resoldre les adjudicacions. Tenim penjat a l’apartat de perfil del contractant tot el procediment.

http://apfpenedes.cat/perfil-del-contractant/

De seguida que tinguem tots els tràmits administratius acabats començarem a treballar.

Les actuacions consistiran en aclarides de plançoneda de dues finques de Pontons i una aclarida de millora en una finca de Font-rubí, totes elles incloses dins d’àrees de gestió prioritària per a la prevenció d’incendis forestals.