Actuacions a la finca Masia Sant Joan (Pontons)

Actuacions a la finca Masia Sant Joan (Pontons)

Durant els mesos de maig i juny estem treballant a la finca Masia Sant Joan de Pontons. Estem realitzant una aclarida de millora i una aclarida de plançoneda en un total de 23,21 ha. La circulació al trànsit de vehicles a la via asfaltada entre Masia Sant Joan i Masia...
Actuacions realitzades amb el Programa anual 2022

Actuacions realitzades amb el Programa anual 2022

L’Associació de propietaris forestals Serralada Prelitora del Penedès, durant l’any 2022 va executar la totalitat de la subvenció rebuda per part de la Diputació de Barcelona, enmarcada dins del Programa anual 2022. Les actuacions realitzades van ser:...