Us informem que el proper dia 28 de juny de 2021 a les 18:00 a la Sala Polivalent de Castellví de la Marca durem a terme l’Assemblea general de socis, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea General
  2. Presentació de l’Estat de comptes 2020 de l’Associació “Serralada Prelitoral del Penedès”. Aprovació, si s’escau
  3. Conveni DIBA 2020-2024
  4. Resum de les inversions realitzades l’any 2020
  5. Presentació i aprovació del Programa Anual del 2021
  6. Informació sobre el número de socis i la superfície associada
  7. Modificació dels Estatus
  8. Pàgina web i xarxes socials
  9. PTGMFc
  10. Torn de precs i preguntes

Durant l’assemblea és obligatori l’ús de la mascareta en tot moment i mantenir la distància social, seguint els protocols vigents de mesures COVID establerts per les autoritats sanitàries.